Làm cách nào để tạo không gian tab trong Linux?

Để chuyển đổi các tab trong tệp văn bản thành khoảng trắng, bạn có thể sử dụng lệnh mở rộng. Để chuyển đổi mỗi tab thành một ký tự khoảng trắng, hãy sử dụng tùy chọn -t 1.

Làm cách nào để thay đổi tab thành không gian trong Linux?

Đây là cách thay thế tab bằng dấu cách hoặc thay thế dấu cách bằng tab trong linux.

 1. thay thế không gian bằng tab. trong bash bạn có thể chạy. sed -e 's / / t / g' test.py> test.new.py. trong vim, bạn có thể làm điều này: # đầu tiên vào. …
 2. thay thế tab thành dấu cách. set option expandtab (viết tắt là et): đặt et | retab.

31 июл. Năm 2016 г.

Làm thế nào để bạn biến một tab thành không gian?

Để chuyển đổi các tab hiện có thành dấu cách, hãy nhấn Chỉnh sửa-> Thao tác trống-> TAB thành Dấu cách.

Làm thế nào để bạn cung cấp một không gian tab trong một tập lệnh shell?

'echo -e' hoạt động nhờ chức năng tích hợp của echo. Nói chung, nếu bạn muốn chèn tab trong bash, bạn có thể buộc một tab chữ bằng cách gõ Ctrl-V TAB hoặc Ctrl-V Ctrl-I tương đương; điều này cũng hoạt động cho các ký tự đặc biệt khác.

Làm cách nào để bạn thêm một tab trong SED?

Đáp án 10

 1. Sử dụng một ký tự tab theo nghĩa đen. tệp tin.txt của sed -i.bak.
 2. Sử dụng tr hoặc printf để tạo ký tự tab. sed -i.bak “s / $ (printf 't') / /” file.txt sed -i.bak “s / $ (echo a | tr 'a' 't') / /” file.txt.
 3. Sử dụng cú pháp chuỗi của bash cho phép thoát dấu gạch chéo ngược. sed -i.bak $ 's / t / /' file.txt.
 4. Sử dụng Perl, Python hoặc Ruby.

18 июл. Năm 2014 г.

Có bao nhiêu khoảng trắng là một tab?

Khi sử dụng các tab, điều quan trọng cần lưu ý là các ký tự tab đại diện cho số lượng ký tự cho đến khi tab 8 ký tự tiếp theo dừng lại. Đôi khi chúng ta có thể ước lượng ý tưởng này bằng cách nói rằng các tab bằng 8 dấu cách.

Làm cách nào để thay đổi tab thành khoảng trắng trong Vim?

Mở một tập tin trong vim và nhấn F2 Các tab sẽ được chuyển thành 4 khoảng trắng và tập tin sẽ được lưu tự động. Điều này sẽ cung cấp cho bạn hai khoảng trắng mỗi nhấn, nhưng t thực tế trong mã của bạn sẽ vẫn được xem là 8 ký tự.

Làm cách nào để thay đổi tab thành dấu cách trong Notepad ++?

Sửa LSB từ các tab trong Notepad ++

Chuyển đổi tab thành dấu cách trong Notepad ++. Bước tiếp theo là chuyển đổi các tab hiện có. Đi tới Chỉnh sửa -> Thao tác trống, sau đó chọn “TAB to Space”.

Làm cách nào để xóa khoảng cách tab trong Word?

Để xóa một điểm dừng tab

 1. Chuyển đến Trang chủ và chọn trình khởi chạy hộp thoại Đoạn văn.
 2. Chọn Tab.
 3. Thực hiện một trong những thao tác sau: Chọn một điểm dừng tab và chọn Xóa. Chọn Xóa tất cả để xóa tất cả các điểm dừng tab.
 4. Chọn OK.

Làm cách nào để bạn chuyển đổi khoảng trắng thành tab trong Notepad ++?

Đáp án 2

 1. Cài đặt-> Tùy chọn-> Cài đặt tab-> Kích thước tab: 2 (nếu chưa có)
 2. Chỉnh sửa-> Thao tác trống-> Dấu cách để TAB (Hàng đầu)
 3. Chọn một khối dòng văn bản có vấn đề về dấu cách và tab lẫn lộn. Nhấn [Tab] và [Shift] + [Tab] để thêm và xóa tab khỏi mỗi dòng.

16 дек. Năm 2015 г.

Tab Linux là gì?

Chương trình tab sẽ xóa và đặt các điểm dừng tab trên thiết bị đầu cuối. Điều này sử dụng khả năng clear_all_tabs và set_tab của cơ sở dữ liệu cuối cùng. Nếu không có, các tab không thể xóa hoặc đặt các điểm dừng tab. Thiết bị đầu cuối phải được cấu hình để sử dụng các tab cứng, ví dụ với lệnh stty sau: stty tab0.

Làm cách nào để tách một chuỗi trong bash?

Để tách một chuỗi trong bash shell bằng một ký hiệu hoặc bất kỳ ký tự nào khác, hãy đặt ký hiệu hoặc ký tự cụ thể thành IFS và đọc chuỗi thành một biến với các tùy chọn -ra được đề cập trong ví dụ dưới đây. Chạy tập lệnh shell bash ở trên trong terminal. Giá trị mặc định của IFS là một khoảng trắng ''.

Thoát trong bash là gì?

Bash cung cấp một lệnh để thoát một tập lệnh nếu xảy ra lỗi, lệnh thoát. Đối số N (trạng thái thoát) có thể được chuyển cho lệnh thoát để cho biết một tập lệnh được thực thi thành công (N = 0) hay không thành công (N! = 0). Nếu N bị bỏ qua, lệnh thoát sẽ lấy trạng thái thoát của lệnh cuối cùng được thực hiện.

Làm cách nào để cung cấp một khoảng trống trong lệnh sed?

Lớp ký tự s sẽ khớp với các ký tự khoảng trắng và . sẽ thay thế mọi chuỗi có ít nhất 3 khoảng trắng bằng hai khoảng trắng. Một số phiên bản cũ hơn của sed có thể không nhận ra s là mã thông báo khớp khoảng trắng.

Làm cách nào để thay thế một tab bằng một đường dẫn trong Unix?

Một cách tiếp cận đơn giản: loại bỏ tất cả khoảng trắng ở cuối (bao gồm các tab) sau đó chạy regex đơn giản. Có hai tùy chọn, tùy thuộc vào kết quả mong muốn khi có các trường trống. Thay thế mỗi tab bằng một đường ống. Trong trường hợp này, nếu có một trường trống chúng ta sẽ có hai đường ống cạnh nhau.

Như bài đăng này? Hãy chia sẻ đến bạn bè của bạn:
Hệ điều hành ngày nay