Chính sách Bảo mật & Cookie

Chính sách Bảo mật này nhằm mục đích gì?

Chính sách bảo mật này là dành cho điều này trang mạng và quản lý quyền riêng tư của những người dùng chọn sử dụng nó.

Chính sách đưa ra các lĩnh vực khác nhau mà quyền riêng tư của người dùng được quan tâm và nêu ra các nghĩa vụ và yêu cầu của người dùng, trang web và chủ sở hữu trang web. Hơn nữa, cách trang web này xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu và thông tin của người dùng cũng sẽ được nêu chi tiết trong chính sách này.

Trang web

Trang web này và chủ sở hữu của nó có cách tiếp cận chủ động đối với quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong suốt trải nghiệm truy cập của họ. Trang web này tuân thủ tất cả các luật và yêu cầu quốc gia của Vương quốc Anh về quyền riêng tư của người dùng.

Sử dụng Cookie

Trang web này sử dụng cookie để người dùng trải nghiệm tốt hơn khi truy cập trang web. Nếu có thể, trang web này sử dụng hệ thống kiểm soát cookie cho phép người dùng trong lần truy cập đầu tiên vào trang web cho phép hoặc không cho phép sử dụng cookie trên máy tính / thiết bị của họ. Điều này tuân thủ các yêu cầu luật pháp gần đây đối với các trang web để có được sự đồng ý rõ ràng từ người dùng trước khi bỏ lại hoặc đọc các tệp như cookie trên máy tính / thiết bị của người dùng.

Cookie là các tệp nhỏ được lưu vào ổ cứng máy tính của người dùng để theo dõi, lưu và lưu trữ thông tin về các tương tác và việc sử dụng trang web của người dùng. Điều này cho phép trang web, thông qua máy chủ của nó cung cấp cho người dùng trải nghiệm phù hợp trong trang web này.
Người dùng được khuyến cáo rằng nếu họ muốn từ chối việc sử dụng và lưu cookie từ trang web này vào ổ cứng máy tính của họ, họ nên thực hiện các bước cần thiết trong cài đặt bảo mật của trình duyệt web của họ để chặn tất cả cookie từ trang web này và các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài của nó.

Trang web này sử dụng phần mềm theo dõi để theo dõi khách truy cập để hiểu rõ hơn cách họ sử dụng. Phần mềm này được cung cấp bởi Google Analytics, sử dụng cookie để theo dõi việc sử dụng của khách truy cập. Phần mềm sẽ lưu một cookie vào ổ cứng máy tính của bạn để theo dõi và giám sát mức độ tương tác và việc sử dụng trang web của bạn, nhưng sẽ không lưu trữ, lưu hoặc thu thập thông tin cá nhân. Bạn có thể đọc chính sách bảo mật của Google tại đây để biết thêm thông tin.

Các cookie khác có thể được lưu trữ vào ổ cứng máy tính của bạn bởi các nhà cung cấp bên ngoài khi trang web này sử dụng các chương trình giới thiệu, liên kết được tài trợ hoặc quảng cáo. Những cookie như vậy được sử dụng để theo dõi chuyển đổi và giới thiệu và thường hết hạn sau 30 ngày, mặc dù một số có thể mất nhiều thời gian hơn. Không có thông tin cá nhân được lưu trữ, lưu trữ hoặc thu thập.

Liên hệ & Giao tiếp

Người dùng liên hệ với trang web này và / hoặc chủ sở hữu của nó làm như vậy theo quyết định riêng của họ và cung cấp bất kỳ chi tiết cá nhân nào được yêu cầu và tự chịu rủi ro. Thông tin cá nhân của bạn được giữ riêng tư và lưu trữ an toàn cho đến khi không còn cần thiết hoặc không được sử dụng, như được nêu chi tiết trong Đạo luật bảo vệ dữ liệu 1998. Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo một biểu mẫu an toàn và bảo mật cho quá trình gửi email nhưng khuyên người dùng sử dụng biểu mẫu này để gửi email cho các quy trình mà họ tự chịu rủi ro.

Trang web này và các chủ sở hữu sử dụng bất kỳ thông tin trình cung cấp cho bạn thêm thông tin về các sản phẩm / dịch vụ mà họ cung cấp hoặc hỗ trợ bạn trong việc trả lời bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc bạn có thể đã nộp. Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin của bạn để đăng ký bạn vào bất kỳ chương trình bản tin email các trang web hoạt động nhưng chỉ nếu điều này đã được thực hiện rõ ràng cho bạn và cho phép rõ ràng của bạn đã được cấp khi nộp bất kỳ hình thức để trình email. Hoặc nhờ đó mà bạn cho người tiêu dùng đã mua trước đó từ hoặc hỏi về việc mua từ công ty một sản phẩm hoặc dịch vụ mà các bản tin email liên quan đến. Điều này là do không có nghĩa là toàn bộ danh sách các quyền người dùng của bạn trong vấn để nhận được các tài liệu tiếp thị email. Thông tin chi tiết của bạn không được thông qua vào bất kỳ bên thứ ba.

Bản tin Email

Trang web này vận hành một chương trình bản tin email, được sử dụng để thông báo cho người đăng ký về các sản phẩm và dịch vụ do trang web này cung cấp. Người dùng có thể đăng ký thông qua một quy trình tự động trực tuyến nếu họ muốn làm như vậy nhưng làm như vậy theo quyết định của riêng họ. Một số đăng ký có thể được xử lý thủ công thông qua thỏa thuận trước bằng văn bản với người dùng.

Các đăng ký được thực hiện tuân theo Luật Spam của Vương quốc Anh được nêu chi tiết trong Quy định về Quyền riêng tư và Truyền thông Điện tử 2003. Tất cả các chi tiết cá nhân liên quan đến các đăng ký được lưu giữ an toàn và tuân theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu 1998. Không có chi tiết cá nhân nào được chuyển cho bên thứ ba cũng như không được chia sẻ với công ty / người bên ngoài công ty điều hành trang web này. Theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu 1998, bạn có thể yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân về bạn trong chương trình bản tin email của trang web này. Một khoản phí nhỏ sẽ phải trả. Nếu bạn muốn có một bản sao của thông tin mà bạn có, vui lòng viết thư tới địa chỉ doanh nghiệp ở cuối chính sách này.

Các chiến dịch tiếp thị qua email được xuất bản bởi trang web này hoặc chủ sở hữu của nó có thể chứa các phương tiện theo dõi trong email thực. Hoạt động của người đăng ký được theo dõi và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phân tích và đánh giá trong tương lai. Hoạt động được theo dõi như vậy có thể bao gồm; việc mở email, chuyển tiếp email, nhấp vào các liên kết trong nội dung email, thời gian, ngày tháng và tần suất hoạt động [đây không phải là danh sách đầy đủ].
Thông tin này được sử dụng để tinh chỉnh các chiến dịch email trong tương lai và cung cấp cho người dùng nội dung phù hợp hơn dựa trên hoạt động của họ.

Tuân theo Luật Spam của Vương quốc Anh và Quy định về Quyền riêng tư và Truyền thông Điện tử 2003, người đăng ký có cơ hội hủy đăng ký bất kỳ lúc nào thông qua một hệ thống tự động. Quy trình này được trình bày chi tiết ở phần chân trang của mỗi chiến dịch email. Nếu không có hệ thống hủy đăng ký tự động thì thay vào đó sẽ có hướng dẫn rõ ràng về cách hủy đăng ký.

Mặc dù trang web này chỉ bao gồm các liên kết bên ngoài chất lượng, an toàn và có liên quan, người dùng nên áp dụng chính sách thận trọng trước khi nhấp vào bất kỳ liên kết web bên ngoài nào được đề cập trên toàn bộ trang web này.

Chủ sở hữu của trang web này không thể đảm bảo hoặc xác minh nội dung của bất kỳ trang web được liên kết bên ngoài nào mặc dù họ đã cố gắng hết sức. Do đó, người dùng nên lưu ý rằng họ tự chịu rủi ro khi nhấp vào các liên kết bên ngoài và trang web này và chủ sở hữu của nó không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc hệ lụy nào gây ra bởi việc truy cập vào bất kỳ liên kết bên ngoài nào được đề cập.

Trang web này có thể chứa các liên kết và quảng cáo được tài trợ. Những điều này thường sẽ được phục vụ thông qua các đối tác quảng cáo của chúng tôi, họ có thể có các chính sách bảo mật chi tiết liên quan trực tiếp đến các quảng cáo mà họ phân phát.

Nhấp vào bất kỳ quảng cáo nào như vậy sẽ đưa bạn đến trang web của nhà quảng cáo thông qua một chương trình giới thiệu có thể sử dụng cookie và sẽ theo dõi số lượng giới thiệu được gửi từ trang web này. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các cookie có thể được lưu trên ổ cứng máy tính của bạn. Do đó, người dùng nên lưu ý rằng họ tự chịu rủi ro khi nhấp vào các liên kết bên ngoài được tài trợ và trang web này và chủ sở hữu của nó không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc hệ lụy nào gây ra khi truy cập vào bất kỳ liên kết bên ngoài nào được đề cập.

Nền tảng truyền thông xã hội

Giao tiếp, tương tác và các hành động được thực hiện thông qua các nền tảng truyền thông xã hội bên ngoài mà trang web này và chủ sở hữu của nó tham gia là tùy chỉnh đối với các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật được áp dụng với từng nền tảng truyền thông xã hội tương ứng.

Người dùng được khuyên sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội một cách khôn ngoan và giao tiếp / tương tác với chúng một cách thận trọng và thận trọng liên quan đến quyền riêng tư và chi tiết cá nhân của họ. Trang web này cũng như chủ sở hữu của nó sẽ không bao giờ yêu cầu thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm thông qua các nền tảng truyền thông xã hội và khuyến khích người dùng muốn thảo luận về các chi tiết nhạy cảm liên hệ với họ thông qua các kênh liên lạc chính như qua điện thoại hoặc email.

Trang web này có thể sử dụng các nút chia sẻ xã hội giúp chia sẻ nội dung web trực tiếp từ các trang web đến nền tảng truyền thông xã hội được đề cập. Người dùng được khuyến cáo trước khi sử dụng các nút chia sẻ xã hội để họ tự quyết định và lưu ý rằng nền tảng truyền thông xã hội có thể theo dõi và lưu yêu cầu chia sẻ trang web của bạn tương ứng thông qua tài khoản nền tảng truyền thông xã hội của bạn.

Trang web này và chủ sở hữu của nó thông qua các tài khoản nền tảng truyền thông xã hội của họ có thể chia sẻ các liên kết web đến các trang web có liên quan. Theo mặc định, một số nền tảng mạng xã hội rút ngắn các url dài [địa chỉ web] (đây là ví dụ: http://bit.ly/zyVUBo).

Người dùng nên thận trọng và đánh giá tốt trước khi nhấp vào bất kỳ url rút gọn nào được xuất bản trên các nền tảng truyền thông xã hội bởi trang web này và chủ sở hữu của nó. Mặc dù đã nỗ lực hết sức để đảm bảo chỉ xuất bản các url chính hãng, nhiều nền tảng mạng xã hội dễ bị spam và hack và do đó trang web này và chủ sở hữu của nó không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc hệ lụy nào gây ra bởi việc truy cập vào bất kỳ liên kết rút gọn nào.

Hệ điều hành ngày nay