Làm thế nào để cài đặt công cụ Vmware trong Ubuntu?

Làm cách nào để cài đặt các công cụ VMware trên Linux?

Để cài đặt VMware Tools trong hệ điều hành khách Linux bằng Trình biên dịch:

 • Đảm bảo rằng máy ảo Linux của bạn đã được bật.
 • Nếu bạn đang chạy giao diện GUI, hãy mở một trình bao lệnh.
 • Nhấp vào VM trong menu máy ảo, sau đó nhấp vào Khách> Cài đặt / Nâng cấp Công cụ VMware.
 • Nhấp vào OK.
 • Để tạo điểm gắn kết, hãy chạy:

Làm cách nào để biết liệu các công cụ VMware đã được cài đặt trên Linux hay chưa?

Để kiểm tra phiên bản VMware Tools nào được cài đặt trên máy ảo Linux

 1. Mở Terminal.
 2. Nhập lệnh sau để hiển thị thông tin VMware Tools trong Terminal: vmware-toolbox-cmd -v. Nếu VMware Tools chưa được cài đặt, một thông báo sẽ hiển thị cho biết điều này.

Cách cài đặt các công cụ VMware trên Kali Linux?

Đảm bảo rằng máy ảo Kali Linux đã cài đặt VMware đang chạy và nhấp vào VM> Cài đặt VMware Tools trong thanh menu hoặc cửa sổ VMware Workstation. Hình ảnh ISO CD hiện đã được đưa vào ổ CD / DVD ảo của máy ảo. Bạn có thể thấy biểu tượng đĩa trên màn hình nền của hệ điều hành khách.

Làm cách nào để cài đặt các công cụ VMware trên kết hợp?

Để cài đặt VMware Tools trong máy ảo Windows:

 • Khởi động máy ảo.
 • Trong thanh menu, đi tới Máy ảo> Cài đặt Công cụ Vmware.
 • Nhấp vào Cài đặt.
 • Nhấp vào Tiếp theo để tiến trình cài đặt.
 • Chọn Hoàn thành trừ khi bạn loại trừ một số tính năng nhất định của Công cụ và nhấp vào Tiếp theo.
 • Nhấp vào Cài đặt.

Ảnh trong bài viết của “Wikipedia” https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Auskunft/Archiv/2013/Woche_35

Như bài đăng này? Hãy chia sẻ đến bạn bè của bạn:
Hệ điều hành ngày nay