Làm cách nào để xóa các bản sao khỏi tệp Unix?

Làm cách nào để xóa các tệp trùng lặp trong Linux?

Lệnh uniq được sử dụng để loại bỏ các dòng trùng lặp khỏi tệp văn bản trong Linux. Theo mặc định, lệnh này loại bỏ tất cả trừ dòng đầu tiên của các dòng lặp lại liền kề, để không có dòng đầu ra nào được lặp lại. Theo tùy chọn, nó chỉ có thể in các dòng trùng lặp.

Làm cách nào để xóa các bản ghi trùng lặp?

Để loại bỏ các giá trị trùng lặp, nhấp vào Dữ liệu> Công cụ dữ liệu> Xóa bản sao. Để đánh dấu các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp, hãy sử dụng lệnh Định dạng có Điều kiện trong nhóm Kiểu trên tab Trang đầu.

Làm cách nào để xóa các bản sao khỏi tệp CSV trong Unix?

Xóa các mục nhập trùng lặp khỏi tệp CSV

 1. sắp xếp -u myfile.csv> tmp.csv; mv -f tmp.csv myfile.csv - Archemar 12 '15 tháng 9 lúc 02:XNUMX.
 2. theo phân loại của con người, bạn không thể sắp xếp "tại chỗ". - Archemar 12 giờ 15 tháng 9 lúc 03:XNUMX.
 3. Bạn cũng có thể cố gắng không dựa vào thiết bị đầu cuối.

Làm cách nào để tìm các hàng trùng lặp trong Unix?

Làm cách nào để tìm các bản ghi trùng lặp của một tệp trong Linux?

 1. Sử dụng tệp sắp xếp và uniq: $ sort | uniq -d Linux. …
 2. awk cách tìm nạp các dòng trùng lặp: $ awk '{a [$ 0] ++} END {for (i in a) if (a [i]> 1) print i;}' file Linux. …
 3. Sử dụng cách perl:…
 4. Một cách perl khác:…
 5. Một tập lệnh shell để tìm nạp / tìm các bản ghi trùng lặp:

Đầu ra của lệnh ai là gì?

Giải thích: ai ra lệnh đầu ra chi tiết về những người dùng hiện đang đăng nhập vào hệ thống. Đầu ra bao gồm tên người dùng, tên thiết bị đầu cuối (nơi họ đăng nhập), ngày và giờ đăng nhập của họ, v.v. 11.

Làm cách nào để loại bỏ các hàng trùng lặp trong SQL?

SQL xóa các hàng trùng lặp bằng cách sử dụng Biểu thức bảng chung (CTE)

 1. VỚI CTE ([tên đầu tiên],
 2. AS (CHỌN [tên đầu tiên],
 3. ROW_NUMBER () HẾT (PHẦN CỦA [firstname],
 4. ĐẶT HÀNG THEO id) AS DuplicateCount.
 5. TỪ [SampleDB]. [Dbo]. [Nhân viên])

Lệnh nào được sử dụng để ngăn chặn các bản ghi trùng lặp?

Lệnh Uniq rất hữu ích để loại bỏ hoặc phát hiện các mục trùng lặp trong một tệp.

Làm cách nào để loại bỏ các bản sao trong truy vấn đã chọn?

Giải pháp cuối cùng để loại bỏ các hàng trùng lặp khỏi tập hợp kết quả của bạn là bao gồm từ khóa khác biệt trong câu lệnh đã chọn của bạn. Nó yêu cầu công cụ truy vấn loại bỏ các bản sao để tạo ra một tập hợp kết quả trong đó mỗi hàng là duy nhất. Mệnh đề group by cũng có thể được sử dụng để loại bỏ các phần trùng lặp.

Làm cách nào để xóa các bản sao trong awk?

Để loại bỏ các dòng trùng lặp bảo toàn thứ tự của chúng trong tệp, hãy sử dụng:

 1. awk '! đã truy cập [$ 0] ++' your_file> decuplicated_file.
 2. { }
 3. awk '! …
 4. awk '! …
 5. $ cat test.txt AAABBBAACCCBBA $ uniq <test.txt ABACB A.
 6. sort -u your_file> sorted_deduplicated_file.

Làm cách nào để đếm các dòng trùng lặp trong Linux?

Lệnh uniq trong UNIX là một tiện ích dòng lệnh để báo cáo hoặc lọc các dòng lặp lại trong một tệp. Nó có thể loại bỏ các bản sao, hiển thị số lần xuất hiện, chỉ hiển thị các dòng lặp lại, bỏ qua các ký tự nhất định và so sánh trên các trường cụ thể.

Một tệp có bao nhiêu loại quyền trong Unix?

Giải thích: Trong hệ thống UNIX, một tệp có thể có ba loại quyền -đọc, ghi và thực thi.

Như bài đăng này? Hãy chia sẻ đến bạn bè của bạn:
Hệ điều hành ngày nay