Bạn biết đấy, vì sự hoàn chỉnh. Android 5.0-5.1.1, Lollipop: ngày 12 tháng 2014 năm 6.0 (bản phát hành đầu tiên) Android 6.0.1-XNUMX,
Hệ điều hành ngày nay
Chia sẻ Facebook Twitter Email Nhấp để sao chép liên kết Chia sẻ liên kết Liên kết đã sao chép Hoạt động Linux
Hệ điều hành ngày nay
Kernel là một chương trình máy tính là cốt lõi của hoạt động của máy tính
Hệ điều hành ngày nay
Tìm thông tin hệ điều hành trong nút Windows 7, nhập Máy tính vào hộp tìm kiếm,
Hệ điều hành ngày nay
Chia sẻ Facebook Twitter Email Nhấp để sao chép liên kết Chia sẻ liên kết Liên kết đã sao chép Hệ điều hành
Hệ điều hành ngày nay
Làm cách nào để biết tôi đang sử dụng hệ điều hành Android nào? Làm sao tôi biết
Hệ điều hành ngày nay