, nhập Máy tính vào hộp tìm kiếm, bấm chuột phải vào Máy tính, rồi chọn Thuộc tính.
Hệ điều hành ngày nay
Phương pháp một: Chụp ảnh màn hình nhanh với màn hình in (PrtScn) Nhấn nút PrtScn để
Hệ điều hành ngày nay
Làm thế nào để bạn chụp màn hình trên w10? Nhấn phím Windows + phím G để
Hệ điều hành ngày nay
Làm cách nào để bạn chụp ảnh màn hình trên PC? Nhấp vào cửa sổ bạn
Hệ điều hành ngày nay
Làm thế nào để bạn chụp ảnh màn hình trên máy tính? Nhấp vào cửa sổ bạn muốn
Hệ điều hành ngày nay
Phương pháp một: Chụp ảnh màn hình nhanh với màn hình in (PrtScn) Nhấn nút PrtScn để
Hệ điều hành ngày nay