Cách cài đặt Gstreamer Linux?

Làm cách nào để cài đặt gstreamer mới?

Các cổng lùi GStreamer Debian 10 (Buster)

 1. Tạo thẻ SD với hình ảnh hệ điều hành raspbian do emlid cung cấp.
 2. Tạo một tệp với tên _pubkey trong thư mục / home / pi /. Trong tệp thêm tất cả các dòng dưới dạng. —–BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—– Phiên bản: GnuPG v2.0.15 (GNU / Linux)

Làm cách nào để cài đặt Gstreamer cho Python?

Sau đây là đường dẫn ngắn nhất để cài đặt GStreamer với các liên kết Python trên OS X bằng Homebrew.

 1. Cài đặt Homebrew.
 2. Cài đặt các gói cần thiết: brew install gst-python gst-plugins-good gst-plugins-bad.
 3. Đảm bảo bao gồm thư mục gói trang web Python của Homebrew trong PYTHONPATH của bạn.

Làm cách nào để cài đặt gstreamer trên Raspberry Pi?

Bật snaps trên Raspberry Pi và cài đặt gstreamer

 1. Bật snaps trên Raspberry Pi và cài đặt gstreamer. …
 2. Trên Raspberry Pi chạy phiên bản mới nhất của Raspbian snap có thể được cài đặt trực tiếp từ dòng lệnh:
 3. Bạn cũng sẽ cần khởi động lại thiết bị của mình:

Python GI là gì?

gi kho lưu trữ là mô-đun Python cho PyGObject (là viết tắt của Python GObject introspection) chứa các ràng buộc Python và hỗ trợ cho bộ công cụ GTK + 3 và cho các ứng dụng GNOME.

GStreamer Python là gì?

Một ứng dụng GStreamer là được xây dựng dưới dạng đồ thị có hướng, xoay chiều. Trong các hình vẽ, các biểu đồ này được minh họa với quy ước: hình chữ nhật đường liền nét bên phải biểu thị các phần tử GStreamer cơ bản. hình chữ nhật đường liền tròn được làm tròn để chỉ ra các lớp con của thùng GStreamer (và đường ống).

Làm cách nào để học GStreamer?

Thứ nhất, tôi nghĩ cách tốt nhất để học Gstreamer là để sử dụng Cộng đồng. Có rất nhiều nhà phát triển làm việc cho các công ty như RidgeRun, Samsung, Collabora, Igalia. Các công ty này sử dụng rộng rãi Gstreamer trong các dự án cho hàng nghìn người và họ có thể giúp giải quyết một số vấn đề của bạn.

Làm cách nào để phát trực tuyến video bằng GStreamer?

Phát trực tiếp video tới trình duyệt bằng GStreamer

 1. quay video trực tiếp từ một số nguồn, chẳng hạn như máy ảnh PC, máy ảnh từ xa hoặc màn hình máy tính (chúng tôi sẽ sử dụng GStreamer cho việc này)
 2. truyền trực tuyến đến máy chủ giống Wowza chuyên dụng để xử lý hậu kỳ bổ sung (chúng tôi sẽ tự tạo một máy chủ đa phương tiện đơn giản bằng cách sử dụng máy chủ GStreamer và WEB)

Làm cách nào để phát trực tuyến video trên Raspberry Pi của tôi?

Truyền phát video Raspberry Pi

 1. Bước 1: Chất liệu. - Raspberry Pi hoặc Odroid-W Chạy Raspbian. …
 2. Bước 2: Bật Raspicam. …
 3. Bước 3: Cài đặt Raspicam Driver. …
 4. Bước 4: Khởi động Máy chủ phát trực tuyến. …
 5. Bước 5: Tìm Địa chỉ IP cục bộ của Raspberry Pi. …
 6. Bước 6: Định cấu hình bộ định tuyến của bạn. …
 7. Bước 7: Kiểm tra cuối cùng.

Làm thế nào để bạn tạo ra một GStreamer meson?

xây dựng gst

 1. Cài đặt git và python 3.5+ Nếu bạn đang sử dụng Linux, có thể bạn đã có những thứ này. …
 2. Cài đặt meson và ninja. Meson 0.52 hoặc mới hơn là bắt buộc. …
 3. Xây dựng GStreamer và các mô-đun của nó. …
 4. Phụ thuộc bên ngoài. …
 5. Xây dựng plugin Qt5 QML. …
 6. Xây dựng plugin Intel MSDK. …
 7. Xây dựng tĩnh. …
 8. Dấu nhắc Bash.

Làm cách nào để sử dụng GStreamer trên Android?

Đáp án 2

 1. Nhập các hướng dẫn bằng tùy chọn Nhập của Android Studio; …
 2. Nhập các hướng dẫn bằng tùy chọn Nhập của Android Studio. …
 3. Đặt Android Studio để sử dụng NDK. …
 4. Đặt một biến bên trong tệp “Android.mk”. …
 5. Đặt Gradle biên dịch chỉ một số kiến ​​trúc. …
 6. Sao chép lớp Gstreamer vào đúng đường dẫn.

Làm cách nào để tạo GStreamer cho Windows?

Xây dựng

 1. Mở dấu nhắc lệnh Visual Studio x64 từ menu bắt đầu của Windows: Visual Studio 2019 x64 Native Tools Command Prompt.
 2. Chạy meson trên gst-build:> cd% SOURCE_DIR% gst-build> meson –prefix =% GSTREAMER_1_0_ROOT_X86_64% build.
Như bài đăng này? Hãy chia sẻ đến bạn bè của bạn:
Hệ điều hành ngày nay