Jak zobrazím panel nástrojů ve Photoshopu?

Jak mohu získat zpět svůj panel nástrojů?

Pomocí jednoho z nich můžete nastavit, které panely nástrojů se mají zobrazovat.

 1. Tlačítko nabídky „3 pruhy“ > Přizpůsobit > Zobrazit/skrýt panely nástrojů.
 2. Zobrazit > Panely nástrojů. Klepnutím na klávesu Alt nebo stisknutím klávesy F10 zobrazíte panel nabídek.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast panelu nástrojů.

9.03.2016

Jak zobrazím panel ve Photoshopu?

Skrýt nebo zobrazit všechny panely

 1. Chcete-li skrýt nebo zobrazit všechny panely, včetně panelu nástrojů a ovládacího panelu, stiskněte Tab.
 2. Chcete-li skrýt nebo zobrazit všechny panely kromě panelu nástrojů a ovládacího panelu, stiskněte Shift+Tab.

19.10.2020

Jak najdu skryté nástroje ve Photoshopu?

Vyberte nástroj

Klepněte na nástroj na panelu nástrojů. Pokud je v pravém dolním rohu nástroje malý trojúhelník, podržením tlačítka myši zobrazíte skryté nástroje.

Proč můj panel nástrojů zmizel?

Pokud jste v režimu celé obrazovky, bude váš panel nástrojů ve výchozím nastavení skrytý. To je nejčastější důvod, proč zmizí. Ukončení režimu celé obrazovky: Na počítači stiskněte na klávesnici F11.

Proč můj hlavní panel zmizel?

Hlavní panel se může po náhodné změně velikosti skrývat ve spodní části obrazovky. Pokud se zobrazení prezentace změnilo, mohl se hlavní panel přesunout mimo viditelnou obrazovku (pouze Windows 7 a Vista). Hlavní panel může být nastaven na „Automaticky skrýt“. Proces 'explorer.exe' mohl selhat.

Proč je Photoshop skrytý?

Pokud váš panel nástrojů zmizí, protože jste skryli všechny otevřené panely, stisknutím klávesy „Tab“ jej a jeho doprovody znovu zobrazíte. Tato klávesová zkratka funguje jako přepínač, skryje všechny otevřené panely nebo je znovu odkryje. Kombinace „Shift-Tab“ přepíná vše kromě nástrojů a lišty aplikací.

Proč zmizel můj panel nástrojů ve Photoshopu?

Přepněte na nový pracovní prostor přechodem na Okno > Pracovní plocha. Dále vyberte svůj pracovní prostor a klikněte na nabídku Upravit. Vyberte Panel nástrojů. Možná se budete muset posunout dále dolů kliknutím na šipku směřující dolů v dolní části seznamu v nabídce Úpravy.

Jaká je klávesová zkratka pro zobrazení nebo skrytí pravých bočních panelů?

Chcete-li panely a panel nástrojů skrýt, stiskněte klávesu Tab na klávesnici. Opětovným stisknutím klávesy Tab je vrátíte zpět, nebo jednoduše umístěte ukazatel myši na okraje a dočasně je zobrazíte.

Jaké jsou skryté nástroje?

Některé nástroje v panelu Nástroje mají volby, které se zobrazují v pruhu kontextových voleb. Některé nástroje můžete rozbalit a zobrazit skryté nástroje pod nimi. Malý trojúhelník v pravém dolním rohu ikony nástroje signalizuje přítomnost skrytých nástrojů. Informace o libovolném nástroji můžete zobrazit umístěním ukazatele na něj.

Co jsou skryté nástroje Vyjmenujte dva skryté nástroje?

Photoshop tutoriál: Skryté nástroje ve Photoshopu

 • Skryté nástroje.
 • Nástroj Lupa.
 • Nástroj Ruka.

Kam zmizel můj panel nástrojů aplikace Word?

Chcete-li obnovit panely nástrojů a nabídky, jednoduše vypněte režim celé obrazovky. V aplikaci Word stiskněte Alt-v (zobrazí se nabídka Zobrazit) a poté klikněte na Režim celé obrazovky. Tato změna se může projevit až po restartování aplikace Word.

Kde je můj panel nabídek?

Stisknutím klávesy Alt dočasně zobrazíte tuto nabídku a umožníte uživatelům používat kteroukoli z jejích funkcí. Panel nabídek se nachází přímo pod panelem Adresa v levém horním rohu okna prohlížeče. Po provedení výběru z jedné z nabídek se lišta opět skryje.

Jak zobrazím hlavní panel?

Jak zobrazit hlavní panel

 1. Klepnutím na spodní část obrazovky zobrazíte skrytý hlavní panel. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou část hlavního panelu a poté v místní nabídce klikněte na „Vlastnosti“. …
 2. Jedním kliknutím myši zrušte zaškrtnutí políčka „Automaticky skrýt“ na kartě „Vlastnosti hlavního panelu“. …
 3. Klepnutím na „OK“ zavřete okno.
Líbí se vám tento příspěvek? Sdílejte prosím svým přátelům:
OS dnes