Otázka: Jak se v systému Android zbavím povolení už nikdy nežádat?

Jak deaktivujete, abyste se znovu nezeptali?

Jít do Nastavení> Aplikace Najděte aplikaci a jakmile na ni klepnete, můžete upravit oprávnění, která může mít.

Jak zjistím, zda je povolení trvale odepřeno Androidu?

Chcete-li vědět, zda uživatel odmítl s „nikdy se znovu neptat“, můžete to znovu zkontrolovat metodu shouldShowRequestPermissionRationale ve vašem onRequestPermissionsResult když uživatel neudělil oprávnění. Nastavení aplikace můžete otevřít pomocí tohoto kódu: Intent intent = new Intent(Settings.

Jak získám oprávnění v systému Android?

Chcete-li zkontrolovat oprávnění aplikace:

 1. Na zařízení Android otevřete aplikaci Nastavení .
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení.
 3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete zkontrolovat.
 4. Klepněte na Oprávnění. Pokud je oprávnění vypnuto, přepínač vedle něj bude šedý.
 5. Můžete zvážit zapnutí oprávnění, abyste zjistili, zda to váš problém vyřeší. …
 6. Zkuste aplikaci použít znovu.

Jak povolím oprávnění k běhu v systému Android?

Ruční povolení a zakázání oprávnění za běhu

 1. Otevřete v zařízení aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na aplikace a najděte aplikaci, se kterou chcete pracovat. Vyberte to.
 3. Klepněte na oprávnění aplikací na obrazovce Informace o aplikaci.
 4. Zobrazí se seznam oprávnění, která aplikace požaduje. Klepnutím na přepínač jej zapnete nebo vypnete.

Jak to napravím, už se neptat?

Odpovědi 2

 1. Udělte práva skupině oprávnění prostřednictvím aplikace Nastavení (Nastavení > Aplikace > (vaše aplikace) > Oprávnění), popř.
 2. Vymažte data spojená s vaší aplikací, čímž AFAIK vymaže stav „neptat se znovu“ (spolu se vším ostatním souvisejícím s oprávněními), popř.

Jaká jsou oprávnění systému Android?

Oprávnění aplikace pomáhají podporovat soukromí uživatelů tím, že chrání přístup k následujícímu: Omezená data, jako je stav systému a kontaktní informace uživatele. Omezené akce, jako je připojení ke spárovanému zařízení a nahrávání zvuku.

Jak zjistím, zda je povolení trvale odepřeno?

Android poskytuje obslužnou metodu, shouldShowRequestPermissionRationale() , která vrátí hodnotu true, pokud uživatel požadavek již dříve zamítl, a vrátí hodnotu false, pokud uživatel odepřel oprávnění a v dialogovém okně žádosti o povolení zvolil možnost Znovu se neptat, nebo pokud zásady zařízení oprávnění zakazují.

Jak zkontroluji, zda je Androidu uděleno povolení?

Chcete-li zkontrolovat, zda uživatel již udělil vaší aplikaci konkrétní oprávnění, předat toto oprávnění do ContextCompat. metoda checkSelfPermission().. Tato metoda vrátí PERMISSION_GRANTED nebo PERMISSION_DENIED v závislosti na tom, zda má vaše aplikace oprávnění.

Jak zjistím oprávnění k poloze?

Zakažte aplikaci používat polohu vašeho telefonu

 1. Na domovské obrazovce telefonu najděte ikonu aplikace.
 2. Klepněte a podržte ikonu aplikace.
 3. Klepněte na Informace o aplikaci.
 4. Klepněte na Oprávnění. Umístění.
 5. Vyberte možnost: Vždy: Aplikace může kdykoli použít vaši polohu.

Je bezpečné udělit aplikaci oprávnění?

Oprávnění aplikace pro Android se vyhnout

Android ve výchozím nastavení umožňuje „normální“ oprávnění – například poskytování přístupu aplikací k internetu. Běžná oprávnění by totiž neměla představovat riziko pro vaše soukromí nebo funkčnost vašeho zařízení. To je „nebezpečná“ oprávnění, k jejichž použití Android vyžaduje vaše povolení.

Jak požádám o více oprávnění v systému Android?

16 odpovědí. V jedné žádosti můžete požádat o více oprávnění (z různých skupin). K tomu musíte přidat všechna oprávnění k pole řetězců který zadáte jako první parametr do requestPermissions API takto: requestPermissions(new String[]{ Manifest.

Jak najdu skrytá nastavení v systému Android?

V pravém horním rohu byste měli vidět malé nastavení. Stisknutím a podržením této malé ikony po dobu asi pěti sekund zobrazíte tuner uživatelského rozhraní systému. Jakmile pustíte ikonu ozubeného kola, dostanete upozornění, že skrytá funkce byla přidána do vašeho nastavení.

Líbí se vám tento příspěvek? Sdílejte prosím svým přátelům:
OS dnes