Къде са заданията на cron в Linux?

Къде се съхраняват заданията на cron в Linux?

Файловете на crontab се съхраняват в /var/spool/cron/crontabs . Няколко crontab файла освен root се предоставят по време на инсталирането на софтуера на SunOS (вижте следващата таблица). Освен файла crontab по подразбиране, потребителите могат да създават crontab файлове, за да планират свои собствени системни събития.

Къде се намират работните места в cron?

Задачите на Cron обикновено се намират в директориите на спула. Те се съхраняват в таблици, наречени crontabs. Можеш да ги намериш в /var/spool/cron/crontabs. Таблиците съдържат заданията на cron за всички потребители, с изключение на потребителя root.

Как да стартирам cron задание в Linux?

Отваряне на Crontab

Първо, отворете терминален прозорец от менюто с приложения на вашия Linux десктоп. Можете да щракнете върху иконата на Dash, да въведете Terminal и да натиснете Enter, за да отворите такава, ако използвате Ubuntu. Използвайте командата crontab -e, за да отворите файла crontab на вашия потребителски акаунт. Командите в този файл се изпълняват с разрешенията на вашия потребителски акаунт.

Как да видя какви задачи на cron се изпълняват?

Демонът cron просто изпълнява команди от името на потребителите. Можете да погледнете вътре /var/log/cron за да разберете какви команди са били стартирани и можете да търсите на всички обичайни места (/var/spool/cron/, /etc/crontab, /etc/cron.d/, /etc/cron. *, /etc/anacrontab &c ), за да получите списък с командите, които cron изпълнява.

Как да разбера дали задание на cron се изпълнява в Linux?

За да проверите дали демонът cron работи, потърсете работещите процеси с командата ps. Командата на демона cron ще се покаже в изхода като crond. Записът в този изход за grep crond може да бъде игнориран, но другият запис за crond може да се види, че работи като root. Това показва, че демонът cron работи.

Как да използвам find в Linux?

Основни примери

 1. намирам . – име на този файл.txt. Ако трябва да знаете как да намерите файл в Linux, наречен thisfile. …
 2. намерете /home -name *.jpg. Търсете всички. jpg файлове в /home и директории под него.
 3. намирам . – тип f -празен. Потърсете празен файл в текущата директория.
 4. find /home -user randomperson-mtime 6 -iname “.db”

Как да прочета задание на cron?

2. За да видите записите в Crontab

 1. Преглед на записите в Crontab на текущия влязъл потребител : За да видите вашите записи в crontab, въведете crontab -l от вашия unix акаунт.
 2. Преглед на записи на Root Crontab: Влезте като root потребител (su – root) и направете crontab -l.
 3. За да видите записи в crontab на други потребители на Linux: Влезте в root и използвайте -u {username} -l.

Как да разбера дали crontab работи?

За да проверите дали тази задача е изпълнена успешно или не, проверете файла /var/log/cron, който съдържа информация за всички задачи на cron, които се изпълняват във вашата система. Както виждате от следния изход, задачата на john cron е изпълнена успешно.

Как да изпълнявам cron работа на всеки час?

Как да насрочите работа в Crontab за всеки час

 1. Стъпка 1: Създайте задача за планиране като работа в Crontab. …
 2. Стъпка 2: Стартирайте услугата Crontab. …
 3. Стъпка 3: Проверете състоянието на услугата Crontab. …
 4. Стъпка 4: Стартирайте Crontab файл. …
 5. Стъпка 5: Добавете задача към файла на Crontab, която да се изпълнява на всеки час.

Как да стартирам ръчно задание на cron?

Ръчно създаване на персонализирана задача за cron

 1. Влезте във вашия сървър чрез SSH, като използвате потребителя на Shell, под който искате да създадете заданието на cron.
 2. След това ще бъдете помолени да изберете редактор, за да видите този файл. #6 използва програмата nano, която е най-лесният вариант. …
 3. Отваря се празен crontab файл. Добавете кода за вашата cron задача. …
 4. Запазете файла.

Как да стартирам и спра задание на cron в Linux?

Команди за потребител на RHEL/Fedora/CentOS/Scientific Linux

 1. Стартирайте услугата cron. За да стартирате услугата cron, използвайте: /etc/init.d/crond start. …
 2. Спрете услугата cron. За да спрете услугата cron, използвайте: /etc/init.d/crond stop. …
 3. Рестартирайте услугата cron. За да рестартирате услугата cron, използвайте: /etc/init.d/crond restart.
Харесва ли тази публикация? Моля, споделете с приятелите си:
ОС днес